HƯỚNG DẪN MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN

Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản